sâmbătă, 7 iulie 2007

Germania nazista

Germania Nazistă, sau Al Treilea Reich, se referă în mod obişnuit la Germania dintre anii 1933 şi 1945. Ţara a fost sub controlul ferm al ideologiei totalitariste a Partidului Nazist în frunte cu dictatorul Adolf Hitler, Führerul. Al Treilea Reich este traducerea expresiei din limba germană Drittes Reich, şi este folosită ca un sinonim aproape perfect pentru germania Nazistă. Termenul se referă la guvernul şi agenţiile sale mai degrabă decât la ţara şi poporul ei. Termenul a fost folosit pentru prima oară în 1922, ca titlu de carte, de scriitorul conservator Arthur Moeller van den Bruck. A fost adoptat de propaganda nazistă, care considera Sfântul Imperiu Roman ca primul Reich, Imperiul German din perioada 1871–1918 ca pe cel de-al doilea şi propriul lor regim ca pe cel de-al treilea. Această numerotare a fost făcută şi pentru a sugera reîntoarcerea la vechea glorie germană dupa căderea Republicii de la Weimar din 1919. Cucerirea puterii de către nazişti a fost un proces complex.

Cel de-al treilea Reich este denumit uneori şi "Reichul Milenar," pentru că atât sperau fondatorii lui sa dăinuiască, similar cu Sfântul Imperiu Roman. Partidul Nazist a încercat să combine simboluri tradiţionale germane cu simboluri naziste în încercarea de forţa percepţia că toate sunt identice. Astfel, Partidul Nazist a folosit termenul de "Al Treilea Reich" sau "Reichul Milenar" pentru a face legătura dintre aşa numitul trecut glorios şi viitorul care se presupunea că va fi glorios. În vremurile sale de glorie, Al Treilea Reich controla cea mai mare parte a Europei. Totuşi, datorită înfrângerii suferite în 1944 pe frontul de răsărit, din partea Uniunii Sovietice şi pe frontul de vest din parte a aliaţilor, în al doilea război mondial, Reichul Milenar nu a rezistat decât 12 ani, din 1933 până în 1945. Datorită acestei durate scurte de viaţă, unii istorici numesc uneori Germani Nazistă "Reich de 12 ani". Există dovezi că însuşi Hitler nu agrea denumirea "Drittes Reich", datorită faptului că ar fi sugerat o poziţie de subordonare faţă de predecesorii săi. Însă o carte a lui Moeller a fost găsită în buncărul din Berlin unde atât Hitler cât şi Reichul său şi-au găsit sfârşitul violent.

Pe durata celor 12 ani cât au fost la putere, naziştii au trimis armate importante de-a lungul şi de-a latul întregii Europe continentale, excepţie făcând doar Elveţia, Spania, Portugalia, Andora, Vaticanul şi zonele din preajma Munţii Urali. Toate acestea au fost făcute pentru înfăptuirea Germaniei Mari, cu capitala Berlin redenumită Germania. Noua Germanie urma să cuprindă între graniţele ei pe toţi cetăţenii de origine germană pură. Acestă politică s-a manifestat prin exterminarea a aproximativ 11 milioane de oameni din rândul diferitelor minorităţi etnice (evrei, rromi), oponeţi politici (liberali, comunişti), marginalizaţi ai societăţii (handicapaţi, homosexuali), ca şi alţi opozanţi şi zeci de milioane dintre combatanţii şi civilii din zonele de război.

Niciun comentariu: