sâmbătă, 7 iulie 2007

Ce este un DVD-ROM?

Ce este un DVD-ROM?
Deºi capacitatea de stocare a unui CD-ROM este semnificativã,multe programe ºi jocuri incep sã aibã dimensiuni din ce in ce mai mari;au apãrut deja enciclopedii sau programe pe 4-5 CD-ROM-uri.Problema aceasta este rezolvatã prin apariþia DVD-ROM-ului,urmãtorul pas dupã compact disc.

DVD-ul va fi foarte important pentru utilizatorii computerelor pentru ca va fi folosit pentru cele mai mari ºi mai interesante jocuri,pachete de programe ºi filme.

Tehnologia DVD va inlocui,probabil,casetele video care existã la ora actualã pe piaþã. Un disc DVD aratã ca un CD obiºnuit,dar punctele purtãtoare de informaþie binarã (0 ºi 1) sunt mult mai mici ºi mai apropiate unele de altele.Aºa cã in loc de 650 MB de informaþie care pot fi stocaþi pe un CD, un DVD poate stoca acum panã la 4,7 GB.

Spre deosebire de CD,un DVD poate avea douã feþe pe care sã se inregistreze informaþie,aºa cã intorcandu-l se mai pot citi incã 4,7 GB de informaþie.Iar pe viitor discul va avea mai multe straturi in interior astfel cã va putea stoca peste 15 GB - sufficient pentru cel mai mare program imaginabil.

Primele discuri DVD-ROM sunt instructive-deconectante ºi discuri cu jocuri.Acestea folosesc capacitatea suplimentarã pentru a adãuga mai multe segmente de informaþie video ºi audio ºi pentru a face ca toate fragmentele multimedia sã arate ºi sã sune mai bine decat CD-ROM-urile standard.

Unitãþi DVD-ROM
Pentru a rula un DVD ,este nevoie de o unitate DVD-ROM - aratã la fel ca unitatea de CD-ROM, dar are douã lasere:unul pentru citirea CD-urilor clasice,iar celãlalt pentru discuri DVD.Dupã ce am instalat o unitate DVD-ROM in PC,el va putea sã citeascã orice tip de CD - fie el vechi sau mai nou.

Filme pe discuri
Capacitatea uriaºã a discului DVD este idealã pentru a stoca poze ºi sunet de înaltã calitate - de fapt,Hollywood-ul a avut încã de la început un rol important în lansarea DVD-ului.Aceasta deoarece filmele încep sã fie lansate atat pe casete video,cat ºi pe DVD.Pentru a rula aceste Video-DVD-uri pe PC este nevoie de o placã decodoare Video-DVD,care funcþioneazã paralel cu placa video a PC-ului.Pe mãsurã ce apar PC-uri tot mai puternice,nu o sã mai fie nevoie de o placã video suplimentarã,deoarece întreaga activitate de derulare video va fi realizatã în interiorul procesorului central ultrarapid al PC-ului.

Înregistrarea unui DVD
Ca ºi la CD-ROM-uri,existã DVD-ROM-uri pe care se poate scrie informaþie,dar ºi DVD-ROM-uri pe care se poate inscripþiona informaþie ºi se poate ºterge ºi apoi rescrie o altã informaþie.Se pot folosi acestea pentru a degrava hard discul de un numãr uriaº de fiºiere sau pentru a stoca temporar imagini video ºi muzicã.

Istoric
În anii 1990 Phillips a colaborat Coorporaþia japonezã Sony pentru a crea un disc digital versatile (Digital Versatile Disk) care sã aibã o capacitatea mai mare de stocare a informaþie decat CD-ul.Alte firme nu au acceptat standardul propus de inginerii de la Phillips ºi Sony.Producãtori DVD-ului au optat totuºi pentru un alt standard ºi alianþa Phillips-Sony a acceptat sã licenþieze rezultatele cercetãrilor consorþiului global.

Niciun comentariu: