vineri, 6 iulie 2007

Ce este un IMM?

Conform legii nr.346/2004 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, intreprinderea este forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(1) Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;

b) realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 5 milioane euro;

c) respecta criteriul de independenta, astfel cum este acesta definit in alin.(2).

(2) Sunt considerate independente intreprinderile mici si mijlocii care nu sunt detinute in proportie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de catre o alta intreprindere sau de mai multe intreprinderi impreuna, care nu fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(2), este considerata independenta o intreprindere aflata intr-una din urmatoarele situatii:

a) intreprinderea este detinuta de societati publice de investitii, de societati cu capital de risc, investitori institutionali, universitati sau centre de cercetare non-profit, cu conditia ca acestia sa nu exercite, in mod individual sau impreuna, controlul asupra intreprinderii;

b) capitalul este divizat de asa natura incat detinatorii nu pot fi identificati, intreprinderea declara cu buna-credinta, pe propria raspundere, ca este in masura sa presupuna ca nu este detinuta in proportie de 25% sau mai mult de o alta intreprindere sau de mai multe intreprinderi impreuna care nu fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.

(4) Indeplinirea criteriului de independenta se stabileste pe baza declaratiei pe propria raspundere a intreprinderii interesate in atestarea incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.

(5) Plafonul cifrei de afaceri prevazut la alin.(1) lit.b) poate fi modificat, in functie de evolutia indicatorilor macroeconomici, prin hotarare a Guvernului.

Nu sunt intreprinderi mici si mijlocii:

Societatile bancare;


Societatile de asigurare si reasigurare;


Societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii;


Societatile de valori mobiliare;


Societatile cu activitate exclusiva de comert exterior;


Persoanele fizice si juridice care au ca activitate principala cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile.

Niciun comentariu: